Creëer de ideale hybride werkomgeving
Doe de QuickScan!
Happy back to office

Creëer de ideale hybride werkomgeving die het werkgeluk van jouw medewerkers verhoogt

Als werkgever sta je voor de uitdaging om hybride werken zo in te vullen dat je werknemers zich goed voelen in hun werk, de binding met de organisatie in tak blijft én de productiviteit optimaal is. We gaan niet terug naar hoe het voor corona was, dus wat is nou het nieuwe normaal voor jouw organisatie?

Doe de Quickscan

De trends (kantoortuinen/’het nieuwe werken’, etc.) die er al waren, zijn versneld door de coronacrisis. Hierdoor verwachten medewerkers ook na de pandemie thuis te kunnen werken. Hierdoor loop jij al werkgever tegen nieuwe en onbekende factoren aan.

  • Wat is de juiste balans tussen werken thuis, op de organisatie en elders?
  • Hoe zorg ik ervoor dat iedereen overal de juiste faciliteiten heeft?
  • Hoe zorg ik ervoor dat persoonlijke sociale behoeften van iedereen in balans is?
  • Hoe waarborg ik de binding tussen organisatie en medewerker?
Happy back to office

“Hybride werken is het nieuwe normaal; de kunst is om de aanpak af te stemmen op de mensen die bij je werken”

Henk-Peter, Performance Happiness

  • Meer werkgeluk
  • Hogere productiviteit
  • Minder ziekteverzuim
  • Vrolijke en gemotiveerde medewerkers
  • Bewuster werken met meer resultaat
Happy back to office

“Naast faciliteiten is de schikking van sociale behoeften doorslaggevend bij hybride werken”

Stéphan, Wuestman

Een gezonde en goed afgestemde werkomgeving zorgt voor meer werkgeluk bij jullie medewerkers, en werkgeluk staat altijd in relatie tot resultaten.

Speciaal hiervoor heeft Wuestman samen met Performance Happiness een Quickscan ontworpen om jou  te helpen een optimale invulling te geven aan het hybride werken. Wij begrijpen welke factoren doorslaggevend zijn, welke opties er zijn en welke keuzes er gemaakt moeten worden.

Op basis van 9 factoren wordt een inventarisatie gedaan waar jij als organisatie op dit moment staat en op welke aspecten verandering aangebracht zou kunnen worden om de ideale hybride werkomgeving te creëren.

Quickscan aanvragen
1
AV & ICT

De juiste digitale hulpmiddelen zijn de basis van elke onderneming

Technologische hulpmiddelen zoals o.a. laptops, videoconference systemen, een goede Wifi-verbinding en verschillende apps als bijvoorbeeld Microsoft Teams en Zoom maken het hybride werken mogelijk. Dit maakt medewerkers namelijk werkplekonafhankelijk; zij kunnen overal waar ze willen, beginnen te werken.

Verschillende technologieën ondersteunen de virtuele samenwerking tussen werknemers die verschillende werktijden hebben én op verschillende plekken aan het werk zijn.

Happy back to office - 8 factoren

Advies op maat dat direct toe te passen is?

Wil je weten welke middelen minimaal nodig zijn en welke hybride werken optimaal maken? We zetten het makkelijk en overzichtelijk voor je op een rij met onze Quickscan “Happy back to office”.

2
Werkgeluk

Naast faciliteiten zijn sociale behoeften doorslaggevend

Medewerkers ervaren hybride werken verschillend. De ene medewerker voelt zich er als een vis in het water bij, voor de andere medewerker functioneert het als benzine in een dieselmotor. Het is daarom van groot belang dat je hybride werken afstemt op de behoeften van jouw medewerkers.

De mate waarin medewerkers werkgeluk ervaren binnen een hybride werkomgeving hangt enerzijds af van de geboden faciliteiten en anderzijds van de sociale behoeften die een medewerker heeft. 

Welke type medewerkers hebben jullie? Welke sociale behoeften spelen een rol binnen jouw teams en organisatie? We geven je hier graag inzicht in.

Happy back to office - 8 factoren

“Je gunt je de medewerker graag een werkomgeving die past bij een eigen focus, beleving en persoonlijkheid”

Bertine, werkgeluk-regelaar Wuestman

3
Activiteit Gerelateerd Werken

Diversiteit geeft vrijheid in persoonlijke behoefte

Activiteit Gerelateerd Werken houdt in dat je als medewerker de vrijheid hebt een werkplek te kiezen die past bij de werkzaamheden die je uitvoert. Zo hebben we werkzaamheden waarbij veel gecommuniceerd wordt en werkzaamheden waarbij veel concentratie nodig is. Er is een behoefte aan een diversiteit in werkplekken voor geconcentreerd werken, individueel werken, telefoneren/videobellen, samenwerken, overleggen en ontmoeten. 

Onze bedrijfsscan geeft jou inzicht in de activiteiten binnen jouw organisatie. Welke type activiteiten vinden er plaats en aan welke type werkplekken hebben medewerkers (meer) behoefte? 

Happy back to office - 9 factoren
Happy back to office - 9 factoren
4
Office design

Een goede sfeer en beleving zijn cruciaal bij hybride werken

Een organisatie is een groep mensen die samenwerken om iets te bereiken; de missie of purpose van de onderneming. Medewerkers willen hier in essentie betrokken en aan verbonden zijn, ze zetten zich er dagelijks voor in.

Hoewel medewerkers steeds vaker op afstand werken, geloven wij dat de kantooromgeving een cruciale functie blijft hebben; het is de centrale plek om mensen van de organisatie met elkaar te verbinden. Het is daarom van groot belang dat de kantooromgeving een fijne plek is om te zijn, waar de missie met de juiste sfeer en beleving tot leven komt.

Hoe ervaren jullie medewerkers de kantooromgeving? Onze bedrijfsscan geeft je daar een goed beeld van.

Happy back to office - 9 factoren

'Maak het kantoor aantrekkelijk voor medewerkers'

5
Bezettingsgraad

De flex-factor: benodigde m2 met type werkplekken

Sinds corona werken medewerkers meer vanuit huis. Veel organisaties zien de voordelen daarvan en zullen het thuiswerken voor hun medewerkers reguleren. Het gevolg is dat het aantal werkplekken op kantoor afneemt en deels vervangen wordt voor andere activiteit gerelateerde werkplekken. 

Aan de hand van de zogeheten flex-factor geven we inzicht in het aantal type werkplekken die binnen jouw kantooromgeving nodig zijn. Ook het aantal benodigde vierkante meter berekenen we voor je. Met onze flex-factor heb je een uitstekende basis om jullie kantooromgeving efficiënt en functioneel in te richten.

6
Ontmoeting

Welke type ontmoetingsplekken heb je nodig?

Bij hybride werken beperken medewerkers hun kantoorbezoek tot slechts een aantal keer per week. Dit doen zij met name om collega's, leveranciers en andere relaties te ontmoeten. De samenstelling en vorm van het bezoek is verschillend. Dit kan bijvoorbeeld een persoonlijk één op één gesprek zijn, maar ook een meeting in teamverband die deels op kantoor en deels vanuit huis bijgewoond wordt. Ook is de ene organisatie de andere niet; bij de ene organisatie hebben medewerkers meer behoefte aan sociaal contact dan een andere organisatie. Ook daar moet je rekening mee houden. 

Om alle ontmoetingen binnen jullie organisatie goed te kunnen faciliteren zijn verschillende ontmoetingsplekken nodig. Met onze bedrijfsscan krijg je een goed beeld van het aantal benodigde type ontmoetingsplekken die binnen jullie organisatie nodig zijn. Ben je geïnteresseerd in het resultaat voor jouw organisatie? Vraag dan nu de bedrijfsscan bij ons aan.

 

7
Flexibiliteit

Ergonomie en gemak, waar je ook werkt

Een kenmerk van de ultieme hybride werkomgeving is dat een activiteit gerelateerde werkplek op een gezonde en fijne manier door verschillende personen gebruikt kan worden. Dit verhoogt namelijk de productiviteit en verkleint de kans op lichamelijke klachten en uitval. Zo dienen bureaus in hoogte verstelbaar te zijn, bureaustoelen passend ingesteld te kunnen worden en beeldschermen in zowel hoogte als diepte verstelbaar te zijn. Maar ook randapparatuur als muis, toetsenbord en opslag dient in orde te zijn op de flexplek, evenals voldoende opbergmogelijkheden. En dit alles dient makkelijk en snel te gebeuren.

Hoe ervaren jullie medewerkers de mate van flexibiliteit? We laten je het aan de hand van onze bedrijfsscan graag zien.

Happy back to office - 9 factoren
8
Thuiswerkplekken

Doe een inventarisatie met onze 'werkplekchecker'

Of medewerkers veel naar kantoor (willen) komen, hangt onder andere af van de werkplek die zij thuis hebben. Medewerkers waarvan de thuiswerkplek niet in orde is, komen vanzelfsprekend meer naar kantoor. Om als organisatie rekening te houden met de verwachte bezetting op kantoor, is het van belang dat nagegaan wordt in hoeverre medewerkers beschikken over een geschikte thuiswerkplek. 

In onze bedrijfsscan hebben we een 'werkplekchecker' opgenomen. Hiermee wordt een inventarisatie gedaan op basis van wetgeving en op basis van ideaal geschetste aspecten qua benodigde faciliteiten van een thuiswerkplek. 

Kom te weten of thuiswerkplekken van jullie medewerkers verbetering nodig hebben, zodat hybride werken succesvoller geïmplementeerd kan worden.  

 

9
Coronapreventie

'Happy back to office' feelings.

Hoewel coronapreventie geen vast onderdeel is van het concept hybride werken, is het thema toch opgenomen gezien het grote belang ervan. Tijdens corona hebben wij tal van organisaties coronaproof mogen maken middels ons safety office concept; een inventarisatie met praktische en concrete adviezen voor coronapreventie in de werkomgeving.

Deze bedrijfsscan laat zien hoe veilig jullie medewerkers zich voelen als het gaat om coronapreventie in de eigen kantooromgeving. Ook krijg je inzage welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden voor de gewenste 'Happy back to office' feelings.

Deze Quickscan maakt doorslaggevende aspecten voor jullie hybride werkomgeving inzichtelijk. Zowel in inrichting, faciliteiten als sociale behoeften. 

"De combinatie van fysieke werkomgeving en sociale behoeften maakt onze Quickscan zo uniek"

Bertine Tromp, werkgeluk-regelaar Wuestman

Al meer dan 34 bedrijven in Nederland gingen je voor