Creëer de ideale hybride werkomgeving
Doe de Happy Office Scan!
Happy back to office

Creëer een hybride werkomgeving die het werkgeluk van jouw medewerkers verhoogt

Als werkgever sta je voor de uitdaging om hybride werken zo in te vullen dat je werknemers zich goed voelen in hun werk, de binding met de organisatie in tact blijft én de productiviteit optimaal is. Maar hoe zorg je daar nu eigenlijk voor? Met het 'Happy back to office' concept helpen we je daar graag bij! Door specifieke behoeften van medewerkers in kaart te brengen, geven we je waardevolle input om de ultieme hybride werkomgeving samen te kunnen stellen.

Doe de Happy Office Scan

Hybride werken; het gedeeltelijk thuis en op kantoor werken, is sinds corona voor velen het nieuwe normaal geworden. Maar hoe organiseer je hybride werken zo dat zowel de organisatie als de medewerkers er gelukkiger van worden?

  • Wat is de juiste balans tussen werken op kantoor, thuis en elders?
  • Op welke wijze kunnen medewerkers het beste online (samen)werken?
  • Hoe spelen we optimaal in op de sociaal-communicatieve behoeften van medewerkers?
  • Hoe waarborg ik de binding tussen organisatie en medewerker?
  • Welke behoeften hebben onze medewerkes t.a.v. de fysieke werkomgeving?
Happy back to office

“Hybride werken is het nieuwe normaal; de kunst is om de aanpak af te stemmen op de behoeften van mensen die bij je werken”

Henk-Peter, Performance Happiness

  • Meer werkgeluk
  • Hogere productiviteit
  • Minder ziekteverzuim
  • Vrolijke en gemotiveerde medewerkers
  • Bewuster werken met meer resultaat
Happy back to office

“Naast faciliteiten is de afstemming op sociaal-communicatieve behoeften doorslaggevend bij hybride werken”

Stéphan, Wuestman

De ultieme hybride werkomgeving zorgt voor meer werkgeluk, en werkgeluk staat altijd in relatie tot betere resultaten. Het is daarom van groot belang de behoeften van jullie medewerkers centraal te stellen.

Speciaal hiervoor heeft Wuestman de Happy Office Scan ontworpen. Met deze scan kun jij de optimale invulling geven aan het hybride werken. Wij begrijpen welke factoren doorslaggevend zijn, welke opties er zijn en welke keuzes er gemaakt moeten worden.

Op basis van 9 factoren wordt een inventarisatie onder medewerkers gedaan. Je krijgt inzicht in de sociaal-communicatieve behoeften en de behoeften t.a.v. de fysieke werkomgeving om jullie ideale hybride werkomgeving samen te stellen.

Happy Office Scan aanvragen
1
Sociaal-communicatief

Naast faciliteiten zijn sociaal-communicatieve behoeften doorslaggevend

Medewerkers ervaren hybride werken verschillend. De ene medewerker voelt zich er als een vis in het water bij, voor de andere medewerker functioneert het als benzine in een dieselmotor. Het is daarom van groot belang dat je hybride werken afstemt op de behoeften van jouw medewerkers.

De mate waarin medewerkers werkgeluk ervaren binnen een hybride werkomgeving hangt enerzijds af van de geboden faciliteiten en anderzijds van de sociaal-communicatieve behoeften die een medewerker heeft. 

De sociaal-communicatieve behoefte van een medewerker wordt bepaald door de communicatiestijl die een medewerker heeft. Grofweg zijn er drie stijlen; de emotieve, de cognitieve en de actiegerichte communicatiestijl. Iedereen spreekt deze stijlen, maar heeft een eigen voorkeursstijl. Mensen met een emotieve communicatiestijl zijn bijvoorbeeld meer gericht op ontmoeting dan mensen met een cognitieve communicatiestijl. Zij willen graag hun collega´s zien en op kantoor werken. Medewerkers met een cognitieve of actiegerichte communicatiestijl zijn eerder geneigd thuis te werken, omdat ze dan ´echt kunnen werken´. Het is van belang dat de hybride werkomgeving optimaal afgestemd is op de  voorkeursstijlen van jullie medewerkers.”

Welke type communicatiestijlen komen bij jullie medewerkers het meest voor? We geven je hier graag inzicht in middels de Happy Office Scan.

Happy back to office - 8 factoren

“Door de sociaal-communicatieve behoefte van medewerkers in kaart te brengen, ben je pas écht in staat een werkomgeving te creëren waar elke medewerker zich prettig in voelt”

Bertine, werkgeluk-regelaar Wuestman

2
AV & ICT

De juiste digitale hulpmiddelen zijn de basis van elke onderneming

Technologische hulpmiddelen zoals o.a. laptops, videoconference systemen, een goede Wifi-verbinding en verschillende apps als bijvoorbeeld Microsoft Teams en Zoom maken het hybride werken mogelijk. Dit maakt medewerkers namelijk werkplekonafhankelijk; zij kunnen overal waar ze willen, beginnen te werken.

Verschillende technologieën ondersteunen de virtuele samenwerking tussen werknemers die verschillende werktijden hebben én op verschillende plekken aan het werk zijn.

Happy back to office - 8 factoren

Advies op maat dat direct toe te passen is?

Wil je weten welke AV & ICT middelen voor jullie organisatie nodig zijn, waar jullie medewerkers behoefte aan hebben om hybride te kunnen werken? We zetten het overzichtelijk voor je op een rij met onze “Happy Office Scan”.

3
Activiteit Gerelateerd Werken

Diversiteit geeft vrijheid in persoonlijke behoefte

Activiteit Gerelateerd Werken houdt in dat je als medewerker de vrijheid hebt een werkplek te kiezen die past bij de werkzaamheden die je uitvoert. Zo hebben we werkzaamheden waarbij veel gecommuniceerd wordt en werkzaamheden waarbij veel concentratie nodig is. Er is een behoefte aan een diversiteit in werkplekken voor geconcentreerd werken, individueel werken, telefoneren/videobellen, samenwerken, overleggen en ontmoeten. 

De Happy Office Scan geeft jou inzicht in de activiteiten binnen jouw organisatie. Welke type activiteiten vinden er plaats en aan welke type werkplekken hebben medewerkers meer of minder behoefte? 

Happy back to office - 9 factoren
Happy back to office - 9 factoren
4
Office design

Een goede sfeer en beleving zijn cruciaal bij hybride werken

Een organisatie is een groep mensen die samenwerken om iets te bereiken; de missie of purpose van de onderneming. Medewerkers willen hier in essentie betrokken en aan verbonden zijn, ze zetten zich er dagelijks voor in.

Hoewel medewerkers steeds vaker op afstand werken, geloven wij dat de kantooromgeving een cruciale functie blijft hebben; het is de centrale plek om mensen van de organisatie met elkaar te verbinden. Het is daarom van groot belang dat de kantooromgeving een fijne plek is om te zijn, waar de missie met de juiste sfeer en beleving tot leven komt.

Hoe ervaren jullie medewerkers de kantooromgeving? De Happy Office Scan geeft je daar een goed beeld van.

Happy back to office - 9 factoren

'Maak het kantoor aantrekkelijk voor medewerkers en congruent met jullie missie'

5
Bezettingsgraad

De flex-factor: benodigde m2 met type werkplekken

Sinds corona werken medewerkers meer vanuit huis. Veel organisaties zien de voordelen daarvan en zullen het thuiswerken voor hun medewerkers reguleren. Het gevolg is dat het aantal werkplekken op kantoor afneemt en deels vervangen wordt voor andere activiteit gerelateerde werkplekken. 

Aan de hand van de zogeheten flex-factor geven we inzicht in het aantal type werkplekken die binnen jouw kantooromgeving nodig zijn. Ook het aantal benodigde vierkante meter berekenen we voor je. Met onze flex-factor heb je een uitstekende basis om jullie kantooromgeving efficiënt en functioneel in te richten.

6
Flexibiliteit

Ergonomie en gemak, waar je ook werkt

Een kenmerk van de ultieme hybride werkomgeving is dat een activiteit gerelateerde werkplek op een gezonde en fijne manier door verschillende personen gebruikt kan worden. Dit verhoogt namelijk de productiviteit en verkleint de kans op lichamelijke klachten en uitval. Zo dienen bureaus in hoogte verstelbaar te zijn, bureaustoelen passend ingesteld te kunnen worden en beeldschermen in zowel hoogte als diepte verstelbaar te zijn. Maar ook randapparatuur als muis, toetsenbord en opslag dient in orde te zijn op de flexplek, evenals voldoende opbergmogelijkheden. En dit alles dient makkelijk en snel te gebeuren.

Hoe ervaren jullie medewerkers de mate van flexibiliteit? We laten je het aan de hand van de Happy Office Scan graag zien.

Happy back to office - 9 factoren
7
Thuiswerkplekken

Doe een inventarisatie met onze 'werkplekchecker'

Of medewerkers veel naar kantoor (willen) komen, hangt onder andere af van de werkplek die zij thuis hebben. Medewerkers waarvan de thuiswerkplek niet in orde is, komen vanzelfsprekend meer naar kantoor. Om als organisatie rekening te houden met de verwachte bezetting op kantoor, is het van belang dat nagegaan wordt in hoeverre medewerkers beschikken over een geschikte thuiswerkplek. 

In de Happy Office Scan hebben we een 'werkplekchecker' opgenomen. Hiermee wordt een inventarisatie gedaan op basis van wetgeving en op basis van ideaal geschetste aspecten qua benodigde faciliteiten van een thuiswerkplek. 

Kom te weten of thuiswerkplekken van jullie medewerkers verbetering nodig hebben, zodat hybride werken succesvoller geïmplementeerd kan worden.  

 

8
Ontmoeting

Welke type ontmoetingsplekken heb je nodig?

Bij hybride werken beperken medewerkers hun kantoorbezoek tot slechts een aantal keer per week. Dit doen zij met name om collega's, leveranciers en andere relaties te ontmoeten. De samenstelling en vorm van het bezoek is verschillend. Dit kan bijvoorbeeld een persoonlijk één op één gesprek zijn, maar ook een meeting in teamverband die deels op kantoor en deels vanuit huis bijgewoond wordt. Ook is de ene organisatie de andere niet; bij de ene organisatie hebben medewerkers meer behoefte aan sociaal contact dan een andere organisatie. Ook daar moet je rekening mee houden.

Om alle ontmoetingen binnen jullie organisatie goed te kunnen faciliteren zijn verschillende ontmoetingsplekken nodig. Met onze Happy Office Scan krijg je een goed beeld van het aantal benodigde type ontmoetingsplekken die binnen jullie organisatie nodig zijn. Ben je geïnteresseerd in het resultaat voor jouw organisatie? Vraag dan nu de bedrijfsscan bij ons aan.

 

Happy back to office - 9 factoren
Happy back to office - 9 factoren
9
Coronapreventie

'Happy back to office' feelings.

Hoewel coronapreventie geen vast onderdeel is van het concept hybride werken, is het thema toch opgenomen gezien het grote belang ervan. Tijdens corona hebben wij tal van organisaties coronaproof mogen maken middels ons safety office concept; een inventarisatie met praktische en concrete adviezen voor coronapreventie in de werkomgeving.

De Happy Office Scan laat zien hoe veilig jullie medewerkers zich voelen als het gaat om coronapreventie in de eigen kantooromgeving. Ook krijg je inzage welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden voor de gewenste 'Happy back to office' feelings.

De Happy Office Scan maakt doorslaggevende aspecten voor jullie werkomgeving inzichtelijk. Zowel in inrichting, faciliteiten als de sociaal-communicatieve behoeften van medewerkers. 

"De mate waarop de werkomgeving afgestemd is op de behoeften van de medewerker, bepaalt voor een groot gedeelte de mate van werkgelukservaring!

Bertine Tromp, werkgeluk-regelaar

Al meer dan 81 bedrijven in Nederland gingen je voor