Creëer de ultieme werkomgeving
Doe de Happy Office Scan

Happy Office Scan

Behoeftebepaling fysieke & digitale werkomgeving

Happy Office Scan

Creëer de ultieme werkomgeving die het werkgeluk van jouw medewerkers verhoogt

Als werkgever sta je voor een grote uitdaging wanneer je aan de slag gaat met het creëren van een nieuwe werkomgeving. Want hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers zich comfortabel en veilig voelen en productief hun werk kunnen doen? De Happy Office Scan helpt je daarbij! Door specifieke behoeften in kaart te brengen, geven we je waardevolle input om de ultieme werkomgeving samen te kunnen stellen; zowel de fysieke als digitale werkomgeving. 

Doe de Happy Office Scan

De werkomgeving van vandaag de dag complex; een integratie van zowel fysieke als digitale aspecten, waarbij de menselijke factor de key van het succes is. Maar hoe stem je dat op elkaar af?

  • Welke behoeften hebben medewerkes t.a.v. de fysieke werkomgeving en hoe geef je dat vorm?
  • Op welke manier werken medewerkers plezierig en effectief online met elkaar samen?
  • Wat zijn de sociaal-communicatieve behoeften van medewerkers en hoe stem je de werkomgeving daarop af?
  • Hoe verenig je duurzaamheid, veiligheid, vitaliteit, sfeer en beleving in één inrichtingsconcept?
Happy Office Scan

De Happy Office Scan is een ware eye-opener voor organisaties en geeft waardevolle inzichten in de behoeften van medewerkers ten aanzien van zowel de fysieke als de digitale werkomgeving.

Stéphan van der Spruit, Wuestman

  • Meer werkgeluk
  • Hogere productiviteit
  • Minder ziekteverzuim
  • Vrolijke en gemotiveerde medewerkers
  • Bewuster werken met meer resultaat
Happy Office Scan

De menselijke factor is key en is allesbepalend voor zowel de fysieke als de digitale werkomgeving.

Bertine Tromp, werkgelukregelaar

Een ultieme werkomgeving levert meer werkgeluk op, en werkgeluk staat altijd in relatie tot betere resultaten. Het is daarom van waarde om de behoeften van jullie medewerkers in kaart te brengen, alvorens je start met het creëren van een nieuwe werkomgeving.

Speciaal hiervoor heeft Wuestman de Happy Office Scan ontworpen. Met deze scan kun jij de ultieme werkomgeving voor medewerkers samenstellen. Wij begrijpen welke factoren doorslaggevend zijn, welke opties er zijn en welke keuzes er gemaakt moeten worden.

Op basis van 8 factoren wordt een inventarisatie onder medewerkers gedaan. Je krijgt o.a. inzicht in de sociaal-communicatieve behoeften van medewerkers, de behoeften ten aanzien werken in de digitale werkomgeving en allerlei aspecten van de fysieke werkomgeving. 

Vraag de Happy Office Scan aan
1
Sociaal-communicatief

Naast faciliteiten zijn sociaal-communicatieve behoeften doorslaggevend

Medewerkers zijn verschillend. De ene medewerker voelt zich er prettig bij wanneer er voornamelijk digitaal samengewerkt wordt, de andere medewerker vindt het relationele ontmoetingsstuk op kantoor belangrijker. De mate waarin medewerkers werkgeluk ervaren binnen een werkomgeving hangt samen met de sociaal-communicatieve behoeften die een medewerker heeft.

De sociaal-communicatieve behoefte van een medewerker wordt bepaald door de communicatiestijl die een medewerker heeft. Grofweg zijn er drie stijlen; de emotieve, de cognitieve en de actiegerichte communicatiestijl. Iedereen spreekt deze stijlen, maar heeft een voorkeursstijl. Mensen met een emotieve communicatiestijl zijn bijvoorbeeld meer gericht op ontmoeting dan mensen met een cognitieve communicatiestijl. Zij willen graag hun collega´s zien en op kantoor werken. Medewerkers met een cognitieve of actiegerichte communicatiestijl zijn eerder geneigd thuis te werken, omdat ze dan ´echt kunnen werken´. Het is van belang dat de werkomgeving optimaal afgestemd is op de voorkeursstijlen van jullie medewerkers.”

Welke type communicatiestijlen komen bij jullie medewerkers het meest voor? We geven je hier graag inzicht in middels de Happy Office Scan.

Happy Office Scan - factoren

“Door de sociaal-communicatieve behoefte van medewerkers in kaart te brengen, ben je pas écht in staat een werkomgeving te creëren waar elke medewerker zich prettig in voelt”

Bertine, werkgeluk-regelaar Wuestman

2
AV & ICT

De juiste digitale hulpmiddelen zijn de basis van elke onderneming

Technologische hulpmiddelen zoals o.a. laptops, videoconference systemen, een goede Wifi-verbinding en verschillende apps als bijvoorbeeld Microsoft Teams en Zoom maken het hybride werken mogelijk. Dit maakt medewerkers namelijk werkplekonafhankelijk; zij kunnen overal waar ze willen, beginnen te werken.

Verschillende technologieën ondersteunen de virtuele samenwerking tussen werknemers die verschillende werktijden hebben én op verschillende plekken aan het werk zijn.

Happy Office Scan - factoren

Advies op maat dat direct toe te passen is?

Wil je weten welke AV & ICT middelen voor jullie organisatie nodig zijn, waar jullie medewerkers behoefte aan hebben om hybride te kunnen werken? We zetten het overzichtelijk voor je op een rij met onze “Happy Office Scan”.

3
Activiteit Gerelateerd Werken

Diversiteit geeft vrijheid in persoonlijke behoefte

Activiteit Gerelateerd Werken houdt in dat je als medewerker de vrijheid hebt een werkplek te kiezen die past bij de werkzaamheden die je uitvoert. Zo hebben we werkzaamheden waarbij veel gecommuniceerd wordt en werkzaamheden waarbij veel concentratie nodig is. Er is een behoefte aan een diversiteit in werkplekken voor geconcentreerd werken, individueel werken, telefoneren/videobellen, samenwerken, overleggen en ontmoeten.

De Happy Office Scan geeft jou inzicht in de activiteiten binnen jouw organisatie. Welke type activiteiten vinden er plaats en aan welke type werkplekken hebben medewerkers meer of minder behoefte?

Happy Office Scan - factoren
Happy Office Scan - factoren
4
Office design

Een goede sfeer en beleving zijn cruciaal bij hybride werken

Een organisatie is een groep mensen die samenwerken om iets te bereiken; de missie of purpose van de onderneming. Medewerkers willen hier in essentie betrokken en aan verbonden zijn, ze zetten zich er dagelijks voor in.

Hoewel medewerkers steeds vaker op afstand werken, geloven wij dat de kantooromgeving een cruciale functie blijft hebben; het is de centrale plek om mensen van de organisatie met elkaar te verbinden. Het is daarom van groot belang dat de kantooromgeving een fijne plek is om te zijn, waar de missie met de juiste sfeer en beleving tot leven komt.

Hoe ervaren jullie medewerkers de kantooromgeving? De Happy Office Scan geeft je daar een goed beeld van.

Happy Office Scan - factoren

'Maak het kantoor aantrekkelijk voor medewerkers en congruent met jullie missie'

5
Bezettingsgraad

De flex-factor: benodigde m2 met type werkplekken

Medewerkers werken meer vanuit huis. Veel organisaties zien de voordelen daarvan en zullen het thuiswerken voor hun medewerkers reguleren. Het gevolg is dat het aantal werkplekken op kantoor afneemt en deels vervangen wordt voor andere activiteit gerelateerde werkplekken.

Aan de hand van de zogeheten flex-factor geven we inzicht in het aantal type werkplekken die binnen jouw kantooromgeving nodig zijn. Ook het aantal benodigde vierkante meter berekenen we voor je. Met onze flex-factor heb je een uitstekende basis om jullie kantooromgeving efficiënt en functioneel in te richten.

6
Flexibiliteit

Ergonomie en gemak, waar je ook werkt

Een kenmerk van de ultieme werkomgeving is dat een activiteit gerelateerde werkplek op een gezonde en fijne manier door verschillende personen gebruikt kan worden. Dit verhoogt namelijk de productiviteit en verkleint de kans op lichamelijke klachten en uitval. Zo dienen bureaus in hoogte verstelbaar te zijn, bureaustoelen passend ingesteld te kunnen worden en beeldschermen in zowel hoogte als diepte verstelbaar te zijn. Maar ook randapparatuur als muis, toetsenbord en opslag dient in orde te zijn op de flexplek, evenals voldoende opbergmogelijkheden. En dit alles dient makkelijk en snel te gebeuren.

Hoe ervaren jullie medewerkers de mate van flexibiliteit? We laten je het aan de hand van de Happy Office Scan graag zien.

Happy Office Scan - factoren
7
Thuiswerkplekken

Doe een inventarisatie met onze 'werkplekchecker'

Of medewerkers veel naar kantoor (willen) komen, hangt onder andere af van de werkplek die zij thuis hebben. Medewerkers waarvan de thuiswerkplek niet in orde is, komen vanzelfsprekend meer naar kantoor. Om als organisatie rekening te houden met de verwachte bezetting op kantoor, is het van belang dat nagegaan wordt in hoeverre medewerkers beschikken over een geschikte thuiswerkplek.

In de Happy Office Scan hebben we een 'werkplekchecker' opgenomen. Hiermee wordt een inventarisatie gedaan op basis van wetgeving en op basis van ideaal geschetste aspecten qua benodigde faciliteiten van een thuiswerkplek.

8
Ontmoeting

Welke type ontmoetingsplekken heb je nodig?

Steeds vaker beperken medewerkers hun kantoorbezoek tot slechts een aantal keer per week. Dit doen zij met name om collega's, leveranciers en andere relaties te ontmoeten. De samenstelling en vorm van het bezoek is verschillend. Dit kan bijvoorbeeld een persoonlijk één op één gesprek zijn, maar ook een meeting in teamverband die deels op kantoor en deels vanuit huis bijgewoond wordt. Ook is de ene medewerker de andere niet; de ene medewerker heeft meer behoefte aan sociaal contact dan de andere medewerker. Ook daar moet je rekening mee houden.

Om alle ontmoetingen binnen jullie organisatie goed te kunnen faciliteren zijn verschillende ontmoetingsplekken nodig. Met onze Happy Office Scan krijg je een goed beeld van het aantal benodigde type ontmoetingsplekken die binnen jullie organisatie nodig zijn. Ben je geïnteresseerd in het resultaat voor jouw organisatie? Vraag dan nu de Happy Office Scan bij ons aan.

Happy Office Scan - factoren
Happy Office Scan - factoren

De Happy Office Scan maakt doorslaggevende aspecten voor jullie werkomgeving inzichtelijk. Zowel in inrichting, faciliteiten als de sociaal-communicatieve behoeften van medewerkers. 

"De mate waarop de werkomgeving afgestemd is op de behoeften van de medewerker, bepaalt voor een groot gedeelte de mate van werkgelukservaring!

Bertine Tromp, werkgeluk-regelaar

Al meer dan 150 jaar specialist in werkomgevingen