Het Werkplekspel

Het Werkplekspel
Het Werkplekspel

Het Werkplekspel

Inzicht in Het Nieuwe Werken met het inspirerende werkplekspel!

Ben je op zoek naar manieren om de samenwerking en productiviteit binnen jouw organisatie te verbeteren? Het Werkplekspel brengt medewerkers met elkaar in gesprek over hun houding en gedrag in de werkomgeving. Het Werkplekspel geeft waardevolle inzichten in de status van jouw organisatie als het gaat om de nieuwe werkvormen van vandaag.

Steeds meer organisaties kiezen voor nieuwe werkvormen. Werkvormen waarbij bijna niemand meer een vaste werkplek heeft, maar waar de nadruk ligt op taakgerichte werkplekken. Mail checken gebeurt op een werkplek in de kantoortuin, teksten schrijf je in een concentratieruimte en overleggen doe je op een informele ontmoetings- of vergaderplek of in het bedrijfsrestaurant. Steeds vaker zijn deze taakgerichte werkplekken gesitueerd in één kantooromgeving, waar samenwerken en individueel werken hand in hand (moeten) gaan.

Een nieuwe werkvorm heeft ook invloed op het gedrag en de houding van medewerkers. Hoe ga je om met nieuwe situaties die taakgerichte werkplekken met zich meebrengen? Hoe kijken medewerkers hier tegenaan en waar dient een organisatie extra aandacht aan te geven tijdens de implementatie van een nieuwe werkvorm. Het Werkplekspel geeft je als organisatie inzicht in de mate waarin medewerkers zullen omgaan met een nieuwe werkvorm.

Wuestman Projectinrichting is professioneel spelbegeleider van het Werkplekspel.

Vraag een spelsessie aan!

Wanneer je kiest voor het Werkplekspel, krijg je inzicht in de mate waarin je collega’s zullen omgaan met een nieuwe werkvorm. Het Werkplekspel brengt collega’s op een leuke en ontspannen wijze met elkaar in gesprek over hun houding en gedrag in de (nieuwe) werkomgeving. Daarbij komen dagelijkse situaties aan bod die tijdens het werken in en om het kantoor plaatsvinden. Het Werkplekspel maakt duidelijk dat een verandering in de fysieke werkomgeving ook gevolgen heeft voor het gedrag van de medewerkers en hoe ze met elkaar omgaan.

In een nieuwe werkvorm voeren medewerkers veelal activiteiten uit op kantoor. Samen met collega's maken jullie gebruik van de geboden faciliteiten. Op andere momenten zijn jullie thuis aan de slag of onderweg. Om goed met elkaar samen te kunnen werken, gelden verschillende omgangsregels.

Bij flexibel gebruik van de werkomgeving is dit anders dan in een traditioneel kantoor. Het Werkplekspel laat zien hoe jij en je collega’s in een nieuwe werkvorm met elkaar omgaan. Hoe gaan jullie om met collega's die niet steeds op dezelfde plek zitten? Hoe zorg je ervoor dat je bereikbaar bent voor collega's? Het Werkplekspel is gericht op organisaties die gebruik maken, of gaan maken, van een flexibele kantooromgeving.

Het Werkplekspel helpt om regels expliciet te maken en jou en je collega’s in gesprek te brengen over de juiste omgang in nieuwe werkvormen. Het Werkplekspel behandelt een groot aantal mogelijke situaties die in de nieuwe werkomgeving kunnen plaatsvinden. Aan de hand van deze situaties worden 'waarden en normen', 'kennis en weten' en 'houding en gedrag' besproken, waardoor een zo breed mogelijk scala aan situaties aan bod komt.

Afhankelijk van de situatie kunnen verschillende doelstellingen aan het gebruik van het Werkplekspel ten grondslag liggen:

  • Discussiëren over nieuwe gedragsregels en het stimuleren van gedeelde normen
  • Bewustwording creëren van de veranderingen binnen de werkomgeving
  • Begrip krijgen voor het gewenste gedrag in verschillende situaties
  • Stimuleren van gewenst gebruik van de (nieuwe) werkomgeving
  • Bewust worden van eigen uitgangspunten, (voor)onderstellingen en normen
  • Achterhalen van het gewenste gedrag van kantoorgebruikers binnen hun werkomgeving
  • Input genereren voor de ontwikkeling van gedragsregels

Als je het Werkplekspel gaat spelen met je collega’s, dient dit professioneel geleid, gecoördineerd en geobserveerd te worden. Wuestman is een professionele spelbegeleider en zorgt ervoor dat alles goed verloopt. Afhankelijk van jullie groepsgrootte zullen we aanwezig zijn met één of meerdere begeleiders.

Na afloop zullen we de uitkomsten vastleggen in een rapportage met een managementsamenvatting, de gegeven antwoorden per vraag en de conclusies en aanbevelingen.

Wil je ook meer inzicht in de wijze waarop je collega’s omgaan met nieuwe werkvormen? Neem dan contact met ons op via 0341-462089 of via ons contactformulier.