Laten we prettig werken

De ultieme werkomgeving

Home

Goede doelen

Het verschil maken op maatschappelijk vlak is voor Wuestman net zo wezenlijk als het verschil realiseren voor klanten, medewerkers en organisaties. Om die reden is Wuestman nauw betrokken bij de maatschappij en maakt Wuestman bewuste keuzes als het gaat om het steunen van goede doelen.

Ieder jaar selecteert Wuestman een aantal goede doelen. Deze worden door onze eigen medewerkers aangedragen en gekozen. De volgende goede doelen hebben recent een financiële gift ontvangen.

Goede doelen

Moeders in Ghana hebben het zwaar. Zij en hun kinderen lijden dikwijls aan ondervoeding en ziektes. Elke dag overlijden er 17.000 kinderen onder de vijf jaar, waarvan de meesten aan ziekten die gemakkelijk te voorkomen zijn. Samen met de lokale kerk is Compassion een project gestart voor
kinderen uit de armste gezinnen in de buurt. Zij worden ondersteund om tot een betere ontwikkeling te komen. Jonge ouders krijgen hulp en informatie al bij de pre- & postnatale fase van de zwangerschap.

Goede doelen

In Nepal heerst sociale en economische armoede onder de bevolking. Mensen leven veelal in sloppenwijken en kinderen moeten vaak al zeer vroeg van school af om in de dagelijkse behoefte te voorzien. De christelijke Tandi Hebron Church wil een basisschool oprichten waar kinderen tot 9 jaar op school blijven en niet op ‘straat’ belanden. Dit project levert een financiële bijdrage die het opzetten van deze school mogelijk maakt. Er wordt voorzien in docenten, gebouw, schoolmiddelen en vervoer.

Goede doelen

Albanië is één van de armste landen in Europa. Vooral de mensen op het platte land zijn erg arm en kunnen nauwelijks voorzien in de primaire levensonderhoud. Fam. Holwerda woont in Albanië en geeft onderwijs aan de bevolking ter bevordering van betere leefomstandigheden. Zij doen dit door onderwijs te geven. Er worden verpleegkundigen, pedagogisch werkers en timmerlieden door hen opgeleid, zodat mensen een betere toekomst krijgen.