Laten we prettig werken

De ultieme werkomgeving

Home

Privacyverklaring

Wuestman hecht veel waarde aan de privacy van haar afnemers. U bent er als relatie van verzekerd dat Wuestman zorgvuldig omgaat met uw gegevens en dat de opslag van uw gegevens beveiligd is. In deze privacyverklaring leggen wij u uit wat we doen met uw gegevens en welke keuzes u heeft in het gebruik van deze gegevens. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten van Wuestman.

Wuestman verwerkt uw bedrijfs-, persoons- en online verkeersgegevens in de eerste plaats om producten en diensten te kunnen leveren op het gebied van projectinrichting, audiovisueel en Facilitair & Supplies. Op www.wuestman.nl vindt u informatie over de door Wuestman aangeboden diensten. Uw bedrijfsgegevens en persoonsgegevens gebruikt Wuestman voor het uitbrengen van offertes, maar ook voor het versturen van orderbevestigingen, facturen en het afhandelen van service-aanvragen.

Op grond van de wet is Wuestman verplicht om uw gegevens te bewaren. Wuestman moet op basis van de wet kunnen aantonen wanneer aan wie een dienst geleverd is. In sommige gevallen verstrekt Wuestman uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens aan derden. Wij verstrekken uw gegevens bijvoorbeeld bij de levering van onze diensten waarbij een derde partij wordt ingeschakeld. Als een bezorger of installateur bij u komt, wordt deze in sommige gevallen door ons ingeschakeld. De bezorger of installateur moet weten waar uw organisatie is gevestigd en wie contactpersoon is voor de levering. Vanzelfsprekend verstrekt Wuestman niet meer gegevens aan derden dan nodig is.

Gedurende de dienstverlening, maar ook na afloop, verwerkt Wuestman persoonsgegevens ten behoeve van (online) marketing- en verkoopactiviteiten inclusief retargeting. De gegevens worden verwerkt voor het doen van aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch. Ook kunnen wij op basis van uw gegevens onze dienstverlening verbeteren en u interessante aanbiedingen doen. Daarbij kunnen wij de reeds bekende persoonsgegevens combineren met gegevens die wij verzamelen door middel van dataverrijking. Daar waar relevant, ook vanuit de wet- en regelgeving, vragen wij altijd vooraf uw toestemming.

Bij bezoek aan onze website verzamelen wij uw gegevens en verwerken deze. Dat gebeurt in indirecte zin doordat wij gebruik maken van specifieke software. Wij zullen uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden Gegevensverwerking en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken. Wij verwerken gegevens die zijn verkregen op basis van gebruik van de websites om herkomst en gedrag van doelgroepen op deze websites te kunnen analyseren. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere online communicatiegegevens. Hiervoor maken wij gebruikt van Google Analytics, SalesFeed en Hotjar.

Google Analytics
Google Analytics levert Wuestman belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij de website voortdurend kunnen verbeteren voor gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van ‘retargeting’, ook wel remarketing genoemd. Door het plaatsen van een cookie kunnen wij onze advertenties tonen op andere websites binnen het Google Display Netwerk (GDN).

Voor het analyseren van de websitestatistieken hebben wij toegang gegeven tot onze Google Analytics account aan Adena Internet B.V. uit Harderwijk, B&S Media uit Zwolle en Inxpact uit Zwolle. Met hen hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google:
“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (www.wuestman.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

SalesFeed
Gekoppeld aan deze site draait SalesFeed Software. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die onze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Gebruik van cookies door SalesFeed Software
Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessiecookie oftewel een first party cookie. Een sessiecookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit . Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

Hotjar
We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze service op te verbeteren en te onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat een het IP-adres van het apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Zie voor meer informatie het gedeelte 'over Hotjar' op de ondersteuningssite van Hotjar.

Wuestman gebruikt uw gegevens onder meer ten behoeve van facturatie. Bij de totstandkoming van de overeenkomst kan Wuestman een controle uitvoeren op kredietwaardigheid. Hiervoor kan een externe partij worden ingeschakeld. Als uw kredietwaardigheid onvoldoende blijkt te zijn en/of sprake is van een betalingsachterstand, kan Wuestman dit vastleggen en deze gegevens gebruiken bij de acceptatie van toekomstige aankopen.

Wuestman bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Relaties van Wuestman kunnen zich op ieder moment aan- en afmelden voor het ontvangen van commerciële boodschappen van Wuestman door dit telefonisch aan te geven op onze marketingafdeling via telefoonnummer 0341-462080. Abonnees voor onze online e-mailnieuwsbrieven kunnen zich elk ogenblik aan- en afmelden via ditzelfde telefoonnummer of via de nieuwsbrief zelf.

Wuestman verwerkt bedrijfsgegevens, persoonsgegevens en online verkeersgegevens van online bezoekers en relaties. Deze gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van Wuestman of worden verwerkt onder toezicht van onze medewerkers.

Wuestman legt bedrijfsgegevens vast van online bezoekers (www.wuestman.nl) en van relaties wanneer zij een aanvraag doen of order plaatsen voor een product of dienst. Het gaat hierbij om gegevens als bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mail, IP-adres, kvk-nummer, aantal medewerkers, aantal werkplekken, sector en in sommige gevallen het aantal vestigingen. Wij slaan ook bankrekeningnummers op voor het verwerken van betalingen. Indien u als natuurlijk persoon bent ingeschreven als klant, vallen deze gegevens hier ook onder.

Persoonsgegevens worden vastgelegd wanneer u een product of dienst bestelt, of wanneer u contact opneemt met Wuestman. Het gaat hierbij om gegevens als bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en functie. Ook nadat u klant bent geworden bij Wuestman worden persoonsgegevens verwerkt en verrijkt. bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een e-mailnieuwsbrief of een persoonlijke uitnodiging ontvangt voor een door Wuestman georganiseerd evenement. Indien noodzakelijk voor een overeenkomst waarin wij bemiddelen, zoals bijvoorbeeld een leaseovereenkomst, vragen wij van u informatie over uw ID-bewijs. Deze informatie spelen wij door aan de contractpartij en verwerken wij verder niet.

De online verkeersgegevens die Wuestman verwerkt hebben betrekking op het gebruik van onze website. Denk bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere online communicatiegegevens.

Als klant van Wuestman hebt u recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die Wuestman van u heeft verwerkt. U kunt de inzage en correctie eenvoudig per brief aanvragen. Vermeld in de brief uw bedrijfsnaam, persoonlijke naam, adres en telefoonnummer en stuur deze samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar Wuestman, Postbus 10, 3840 AA Harderwijk.

Met de uitleg in dit Privacy regelement vertrouwen we erop u inzicht te hebben gegeven in de wijze waarop Wuestman omgaat met uw gegevens. Hebt u vragen over deze privacy regelement of wilt u meer weten over de verwerking van gegevens door Wuestman? U kunt hiervoor contact opnemen met Wuestman via 0341-462080 of info@wuestman.nl.