Duurzaamheid bij Wuestman

Duurzaamheid bij Wuestman

Samen werken we aan een betere wereld

Bij Wuestman staat duurzaamheid centraal en zorgen we ervoor dat we het in onze dagelijkse werkzaamheden integreren. We zien het als een belangrijk onderdeel van wie we zijn als bedrijf.

Bij ons is duurzaamheid niet alleen gericht op het milieu, maar ook op de impact die we hebben op mensen en de maatschappij als geheel. We geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om niet alleen de planeet te beschermen, maar ook om bij te dragen aan een rechtvaardige en welvarende samenleving. We willen een positieve invloed hebben, zowel lokaal als globaal, en een duurzame toekomst helpen creëren voor volgende generaties.

Duurzaamheid bij Wuestman

Bij ons gaat duurzaamheid verder dan alleen groene initiatieven. We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en creëren een veilige en inclusieve werkomgeving. Daarnaast hebben we als doelstelling om bij te dragen aan de herintreding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of langdurige ziekte. Verder begeleiden we jaarlijks meerdere studenten bij hun meewerk- of afstudeerstage.

Hier houdt het niet op. We zetten ons in voor lokale gemeenschappen door middel van sociaal verantwoorde programma's en maatschappelijke betrokkenheid. Zo zijn wij een samenwerking gestart met ’s Heeren Loo, waarbij wij afval, restproducten en (verouderde) apparatuur inleveren, zodat cliënten dit bij de dagbesteding kunnen sorteren.

Duurzaamheid bij Wuestman

Onze aanpak om duurzaamheid te bevorderen is gebaseerd op transparantie, innovatie en samenwerking. We werken graag aan langetermijnrelaties met onze klanten en leveranciers, zodat we voor hen de meest duurzame oplossingen kunnen realiseren. Door het stimuleren van bewustzijn en educatie willen we een verandering teweegbrengen die verder reikt dan ons bedrijf, en anderen inspireren om ook duurzame keuzes te maken.

Daarnaast werken we zoveel mogelijk met lokale leveranciers om onze ecologische voetafdruk te beperken.

Duurzaamheid bij Wuestman

Naast onze duurzame invloed op mensen, houden we ons uiteraard bezig met onze invloed op onze omgeving, oftewel, het milieu. Zo rijden onze accountmanagers uitsluitend met auto’s met energielabel A, maken we gebruik van zonnepanelen, hebben we LED verlichting in ons pand en willen we uiterlijk 2030 CO2 neutraal opereren. Andere zaken waar we vanuit Wuestman rekening mee houden, zijn:

• We beschikken over een kwaliteitsmanagement systeem opgesteld conform ISO9001 en ISO14001.
• Er is een actuele door de directie ondertekende milieubeleidsverklaring.
• Er is een milieuprogramma waarin staat welke stappen Wuestman gaat nemen om de milieubelasting te reduceren.
• Er is een formeel aangestelde milieucoördinator die de milieumaatregelen van Wuestman coördineert (een KAM functionaris en een VCA functionaris).
• Er is een (milieu-)verslag waarin gerapporteerd wordt over de milieumaatregelen en de behaalde resultaten.
• De naleving van de milieuwetgeving is geborgd: Een externe en onafhankelijke adviseur voorziet in een periodieke rapportage omtrent de wet- en regelgeving waar we als Wuestman zijnde aan voldoen. Daarnaast wordt er een milieuaspecten analyse uitgevoerd.
• Er is een opleidingsplan waaruit blijkt dat het personeel van Wuestman wordt geschoold in milieuvriendelijk gedrag en duurzaamheid en hoe de controle hierop wordt uitgevoerd.

Duurzaamheid bij Wuestman

Bij de uitvoering van onze projecten, kiezen we zoveel mogelijk oplossingen die een betere wereld bevorderen. Zo bieden we bij Projectinrichting meubilair aan dat is gemaakt van gerecyclede petflessen of dat refurbished is. Bij onze audiovisuele projecten kiezen we de apparatuur op basis van energieverbruik en levensduur. Onze expertise Facilitair & Supplies biedt oplossingen voor afvalscheiding en duurzame schoonmaak volgens de richtlijnen van de Milieuthermometer Zorg en de Green Deal Duurzame Zorg

Wil je meer weten over de toepassing van duurzaamheid binnen onze verschillende expertises? Lees dan vooral verder!

Duurzame projectinrichting
Duurzame audiovisuele oplossingen
Duurzame concepten van Facilitair & Supplies

We helpen je graag verder met het creëren van een duurzame werkomgeving. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vooral contact met ons op via 0341 462 080 of ons contactformulier.