People Planet Profit

Sponsoring - Samen maken we het verschil!

Het verschil maken op maatschappelijk vlak is voor Wuestman net zo wezenlijk als het verschil realiseren voor klanten, medewerkers en organisaties. Om die reden is Wuestman nauw betrokken bij de maatschappij en maakt Wuestman bewuste keuzes als het gaat om de drie bekende elementen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: People, Planet en Profit. Wat doet Wuestman op deze drie elementen?

De organisatie Wuestman bestaat door en voor mensen. Daarom hecht Wuestman veel waarde aan mensen en wordt een bewuste bijdrage geleverd aan het welzijn van mensen, zowel dichtbij als verder weg in de wereld. Dichtbij wil Wuestman mensen bij elkaar brengen. Dit geldt voor zowel klanten (organisaties) als individuen en de samenleving als geheel. Wuestman organiseert daarom een twee-jaarlijkse Relatiedag en draagt bij aan lokale zakelijke evenementen & beurzen voor organisaties. Tevens ondersteunt Wuestman activiteiten van lokale onderwijsinstellingen, zorginstellingen en sportverenigingen. Verder weg, heeft Wuestman zich ten doel gesteld: het verbeteren van de leefomstandigheden onder de allerarmsten in de wereld. Wuestman doet dit door zich voor langere tijd te verbinden aan een goed doel, via de hulporganisatie Dorcas Nederland (http://www.dorcas.nl/). Sinds 2012 zet Wuestman zich in voor het project ‘Water voor Mozambique'. Ongeveer 57 procent van de plattelandsbevolking van dit land, 9 miljoen mensen, heeft geen toegang tot zuiver drinkwater. Wuestman brengt verandering in deze situatie door waterputten te boren, pompen te installeren en latrines te bouwen. Ieder jaar stelt Wuestman concrete doelen die door middel van financiële sponsoring en concrete sponsoractiviteiten gerealiseerd worden.

Wuestman maakt bewuste keuzes om de juiste balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Ook op het gebied van milieu, de natuur en het landschap neemt Wuestman haar verantwoordelijkheid, wat invloed heeft op de onze bedrijfsvoering. Er is veel aandacht voor energiebesparing, een goede wijze van afvalverwerking en de samenstelling van het wagenpark. Wuestman gaat zelfs nog een stapje verder door de levering van complete groene thema's binnen de vier divisies Projectinrichting, Audiovisueel, Document Solutions en Office Supplies. Zo biedt de divisie Projectinrichting meubilair met ecodesign, waarbij het meubilair ecologisch verantwoord is geproduceerd en vrijwel geheel uit ecologische materialen bestaat. De divisie Audiovisueel maakt het voor mensen mogelijk minder te reizen door de specialisatie in tele- en videoconferencing en andere duurzame technologische oplossingen voor het efficiënt delen van data. De divisie Document Solutions motiveert mensen hun werkprocessen te digitaliseren, waardoor papierstromen gereduceerd worden en mensen minder hoeven te reizen, omdat vanaf iedere werkplek toegang wordt verkregen tot de gescande data. Hiervoor levert Wuestman zowel hardware, software als consulting. Tenslotte heeft de divisie Office Supplies een speciale milieucatalogus, het Groene Boek, waar meer dan 2.500 kantoorartikelen zijn opgenomen met een milieuvriendelijke claim. Voor alle divisies genieten producten met milieuvriendelijke claim de voorkeur. Dit zijn zomaar wat voorbeelden van stappen die Wuestman heeft gezet die behoren tot het domein Planet.

Tot het domein Profit worden, wat Wuestman betreft, niet alleen de pure financiële prestaties gerekend van de onderneming. Hoewel Wuestman al meer dan 145 jaar bestaat, veel aandacht heeft voor de duurzaamheid van de organisatie, heeft Wuestman ook oog voor de economische zaken in bredere context. Wuestman voert een bewust financieel beleid, waarin de elementen people en planet aandacht hebben, waaronder de werkgelegenheid, opleiding, ontwikkeling en werkomgeving van eigen medewerkers en de eerder genoemde activiteiten van de elementen People en Profit.

Zoals u ziet, is het verschil maken op maatschappelijk vlak voor Wuestman net zo wezenlijk als het verschil realiseren voor klanten, medewerkers en organisaties. Het motto van Wuestman is dan ook niet voor niets: Samen maken we het verschil!

 • Meer informatie
  U vraagt het hier aan
  CAPTCHA
 • Brochure
  U vraagt het hier aan
  Kies uw segment
  CAPTCHA