Over Dorcas

Internationale hulporganisatie voor de allerarmsten

Dorcas is een christelijke internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika 180 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. In Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken.

Wereldwijd leven miljoenen mensen in grote armoede. klimatologische problemen, een gebrek aan water, slechte hygiënische omstandigheden, onderontwikkelde zorgverlening, een gebrek aan scholing, rampen en oorlogen leiden vaak tot ziekte, ondervoeding en een slecht toekomstperspectief. Dorcas legt zich hier niet bij neer en werkt samen met lokale partnerorganisaties aan de ontwikkeling van de getroffen bevolking. Door de allerarmsten te betrekken bij langdurige projecten, worden zij geholpen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien én wordt hun hoop voor een betere toekomst gegeven. Wuestman werkt samen met Dorcas door zich de komende jaren in te zetten voor een waterproject in Mozambique.

Werkwijze Dorcas?
Dorcas werft fondsen en goederen en ondersteunt daarmee de armen en onderdrukten, ongeacht religie, geslacht of politieke overtuiging in Oost-Europa en Afrika. Dorcas doet dit door het geven van structurele hulp, sociale hulp, financiële adoptie en noodhulp. De activiteiten van Dorcas zijn op vier pijlers gestoeld.

Noodhulp
Als er ergens in de wereld een ramp plaatsvindt, komt Dorcas in actie met noodhulp. Dorcas helpt direct met voedsel, kleding en medicijnen.

Sociale hulp
Dorcas komt in actie voor mensen die niet meer in eigen onderhoud kunnen voorzien en geen hulp van anderen krijgen. Dorcas geeft hen hulp in natura, bijvoorbeeld in de vorm van voedsel en kleding.

Structurele hulp
Duurzame hulp zodat de mensen op eigen benen verder kunnen, dat is structurele hulp. Dorcas werkt in de wereld aan blijvende verbetering van de leefomstandigheden.
Financiële adoptie

Sponsors ondersteunen een oudere, kind, gezin of student op basis van een vast maandbedrag. Met deze vorm van financiële adoptie helpt Dorcas de allerarmsten in de vorm van voedsel, kleding, scholing en gezondheidszorg. Ook op langere termijn.

Meer weten over Dorcas:
Dorcas Nederland
Bedrijvenweg 3, 1619 BK ANDIJK
Postbus 12, 1619 ZG ANDIJK
T. 0228 595900
F. 0228 592787
E. info@dorcas.nl 
I. www.dorcas.nl

 • Meer informatie
  U vraagt het hier aan
  CAPTCHA
 • Brochure
  U vraagt het hier aan
  Kies uw segment
  CAPTCHA